خبرونه

مقالې

د يوې ټولنې راتلونکی له ماشومانو سره تړلی دی، څومره چې په يوه ټولنه کې د ماشومانو سالمه او پوره ... ادامه
د لوی کندهار شورا د کرېکټ د بريا له امله نن په کابل کې پراخ جشن په پام کې لري، ... ادامه
  یویشتمه پیړۍ د جګړې پیړۍ نه ده، په دې پیړه کې د یرغلونو، جګړې او زور له لارې د هیوادونو ... ادامه
Newsletter
Email:

Poll: نظرپوښتنه

په هلمندکی دمعارف ریاست په اړه ستاسو نظرڅه دي؟