کورپاڼه | افغانستان | تیم های والیبال و تکواندو در حوزه چهارم امنیتی پولیس ایجاد شد
لیکوال
د حروفو اندازه Decrease font Enlarge font

تیم های والیبال و تکواندو در حوزه چهارم امنیتی پولیس ایجاد شد

تیم های والیبال و تکواندو در حوزه چهارم امنیتی پولیس ایجاد شد تیم های والیبال و تکواندو در حوزه چهارم امنیتی پولیس ایجاد شد

کابل (وخت): کمیته ملی المپیک به همکاری بنیاد تشویقی ورزشکاران تیم های ورزشی والیبال و تکواندو را در سطح قوماندانی زون 101 اسمایی در حوزه چهارم امنیتی پولیس ایجاد کرد.

ایجاد تیم های ورزشی برای نیرو های امنیتی پولیس از سوی کمیته ملی المپیک به دلیل حضور گسترده سربازان امنیتی به ورزش و دوری جستن از دخانیات و مواد مخدر خوانده شده است.

فاروق اساس امر حوزه چهارم امنیتی پولیس گفت:"اگر وزارت امور داخله و ارگان های ورزشی در حوزه های امنیتی پولیس زمینه های بیشتر ورزشی را فراهم نماید این یک بدیل مواد مخدر خواهد بود."

وی افزود که باید توجه بیشتر در حوزه های امنیتی صورت بگیرد، زمینه های ورزشی بسیار اندک است.

به گفته وی، کمکهای تازه برای پیشرفت ورزش موثر بوده؛ اما نبود امکانات، تجهیزات و استدیوم ورزشی عاملی برای کندی روند ورزش میباشد.

به گفته او، راه اندازی این مسابقات، روابط میان ماموران امنیتی با ورزش را نزدیک تر خواهد کرد. 

فضل احمد فضل یار سرپرست ریاست فنی کمیته المپیک گفت که وظایف تربیت بدنی نه تنها در بخش ملکی بلکه در ساحه نظامی نیز چشم گیر است.

وی اظهار کرد که ایجاد این تیم های ورزشی بخاطر بلند بردن قوه فزیکی نیرو های امنیتی پولیس می باشد.

سکندر اصغری رییس بنیاد تشویق ورزشکاران راه اندازی ورزش را در میان نیرو های امنیتی با اهمیت تلقی نموده افزود که ورزش منظم سلامت جسمي و عقلي را حفظ مي كند و قادر است، خطر پيدايش بيماري هاي مزمن را كاهش داده و قوه جسمی را بیشتر سازد.

وی افزود که هدف از افتتاح این تیم های ورزشی رشد این بخش، تشویق جوانان، دوری جستن از مواد مخدر  و نزدیکی پولیس با مردم می باشد.

در سال های اخیر ورزش افغانستان، رونق چشمگیری یافته و ورزشکاران افغان در مسابقات معتبر جهانی ، حایز جوایز و جایگاه های برتر ورزشی شناخته شده اند.

 

 

خبرنگار:نورالله شایان

تصحیح: عاطف

 

Subscribe to comments feed آندونه (0 ولیکل شو)

د پایلو ټولیزه: | ښودنه:

خپلو آندونه ولیکې

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

مهرباني وکړې امنیتي کوډ داخل کړی:

Captcha
  • ملګرو ته لیږل ملګرو ته لیږل
  • د چاپ پاڼه د چاپ پاڼه
  • ساده نسخه ساده نسخه

Tagged as:

نښتل د دې خبر لپاره شتون نه لري

د دې خبر ارزونه

0