کورپاڼه | افغانستان | سومین دور محصلان انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی سند فراغت دریافت نمودند
لیکوال
د حروفو اندازه Decrease font Enlarge font

سومین دور محصلان انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی سند فراغت دریافت نمودند

سومین دور محصلان انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی سند فراغت دریافت نمودند سومین دور محصلان انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی سند فراغت دریافت نمودند

کابل (وخت): 49 تن از محصلان انستییتوت مخابراتی و تکنلوزی معلوماتی امروز سه شنبه، سند های فراغت خویش را دریافت نمودند. این سومین باری است که محصلان از انستیوت مخابراتی و تکنالوزی معلوماتی فارغ می گردند

.

شفیع شریفی رییس انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی فراغت محصلان را یک گام موثر دیگر در رشد مخابرات کشور عنوان نموده گفت: "فارغ تحصیلی نشانه یک اغاز جدید گزار به زنده گی اشتغال، چالش ها و مسوولیت ها است."

او افزود که جهان علم و دنیای تکنالوژی معلوماتی به سرعت در حال تغییر است و این حرکت جهان را به یک دهکده مبدل نموده است.

رییس انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی از فارغان جدید این انستیتوت خواست تا قابلیت های مسلکی و کیفیت، خود را تبارز داده و در انکشاف کشور سهم ارزنده ایفا نمایند.

موصوف گفت:"شما با اگاهی کامل از نقش و تاثیر تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سازنده گی و توسعه باثبات و پایدار کشور، رفاه هر افغان همواره در سراسر زنده گی شغلی و اجتماعی صادق و واقع بین باشید.

امیر زی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این سکتور را در حال توسعه و پر دستاورد خطاب نموده گفت:"خوشبختانه امروز در کشور ما در بخش های اقتصای، صحت عامه، تعلیم و تربیه، اداره و منجمنت از تکنالوزی مخابراتی و معلوماتی استفاده میشود."

وی افزود که این وزارت طی ده سال گذشته پلان های منظم را به منظور توسعه و انکشاف کیفیت خدمات مخابراتی طرح نموده و یکی پی دیگری تطبیق کرده است.

حبیب الله حبیب رییس پوهنتون کابل گفت که طی یک دهه اخیر رشد و انکشاف خدمات مخابراتی چشم گیر و در خور بوده است که ارتقای کمی و کیفی این واحد تحصیلی تضمین کننده خدمات شایسته در کشور می باشد.

این واحد تحصیلی از بدو تاسیس (1343) تا کنون بیش از هزار تن کادر مسلکی و فنی را فارغ داده است.

 

خبرنگار: نورالله شایان

تصحیح: عاطف

Subscribe to comments feed آندونه (1 ولیکل شو)

avatar
29/04/2010 12:02:33
The time it takes me to update the site is MUCH faster than with [the old cms], and the feed system makes it easy for me to integrate with other 3rd party ad ons.
د پایلو ټولیزه: 1 | ښودنه: 1 - 1

خپلو آندونه ولیکې

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

مهرباني وکړې امنیتي کوډ داخل کړی:

Captcha
  • ملګرو ته لیږل ملګرو ته لیږل
  • د چاپ پاڼه د چاپ پاڼه
  • ساده نسخه ساده نسخه

Tagged as:

نښتل د دې خبر لپاره شتون نه لري

د دې خبر ارزونه

5.00