کورپاڼه | مقالې | یک نوجوان 15 ساله از چنگ آدم ربایان نجات یافت
لیکوال
د حروفو اندازه Decrease font Enlarge font

یک نوجوان 15 ساله از چنگ آدم ربایان نجات یافت

یک نوجوان 15 ساله از چنگ آدم ربایان نجات یافت یک نوجوان 15 ساله از چنگ آدم ربایان نجات یافت

کابل (وخت): مسوولان ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی می گویند که یک گروه 8 نفری آدم ربا که چهار روز قبل یک نوجوان 15 ساله را از مربوطات بهارستان شهر کابل اختطاف کرده بودند، در مربوطات ولسوالی بگرام ولایت پروان بازداشت کرده اند.

 

جنرال محمد ظاهر رییس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که یک نواجوان 15 ساله که از مربوطات ناحیه دوهم شهر کابل اختطاف شده بود به کمک پولیس از چنگ ادم ربایان رها شد.

او می گوید که این گروه آدم ربا در بدل رهایی این نوجوان از خانواده وی به مبلغ 5 صد هزار دالر امریکایی تقاضا داشتند.

وی افزود که بعد از اطلاع خانواده این نوجوان که در قید اختطاف چیان به سر میبرد، پولیس کابل سعی و تلاش را آغاز کرد و عملیات متعدد را در نقاط مختلف ولایت کابل و پروان انجام دادند که بعد از 4 روز به تعداد 8 تن از اختطاف چیان را دستگیر و نثار احمد نام را از چنگ اختطاف چیان نجات داد.

او گفت که هشت تن از اختطاف چیان در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده و بررسی های بیشتر جهت روشن شدن سایر قضایایی جرمی که توسط این گروه صورت گرفته است ادامه دارد.

وی تصریح کرد که این گروه آدم ربا یکی از جنایتکاران درجه اول بودند که تا هنوز در قسمت اعتراف جرایم شان مقاومت کرده است.

وی خاطر نشان ساخت که  پس ازاین به نیروهای پولیس دستور داده شده است تا آدم ربایان به ویژه کسانی که کودکان را می ربایند، آماج قرار دهند و یا بازداشت شوند، یا این که کشته شوند و این کار پس از این بخشودنی نیست .

نثار احمد که چنگ آدم ربایان به همکاری پولیس نجات یافته است میگوید کورس رفته بودم و وقتیکه از کورس بیرون شدم یکی از همصنفانم برایم گفت که بیا ترا با موتر به خانه برسانم، وقتیکه در موتر وی بالا شدم ، همصنفیم برایم گفت که تا دوکان کار دارم و پیاده شد، دیدم، چهار تن که لباس پلنگی به تن داشتند، د موتر سوار شدند و مرا در چوکی عقب اندختتند و چوکی را بالایم پایین کرد که نه چیغ زده میتوانستم و نه هم جایی را دیده میتوانستم.

او گفت وقتیکه مرا از موتر پایین کردند، تاریکی بود و به خانه بردند و تسلیم دو تن دیگر که مسلح بودند، کرد و خودشان دوباره برگشتند.

نیک محمد  که پسر کاکای نثار احمد نوجوان اختطاف شده و یکی از اعضای این گروه میباشد گفت که این کار را به خاطر خصومت خانواده گی که بین شان وجود داشته، کرده است.

هرچند آدم ربایان در تحقیقات ابتدایی به جرم هایشان اعتراف کرده اند، اما میگویند که اگر آنها بخشیده شوند دوباره این کار را تکرار نخواهند کرد.

ولی خانواده این کودک از حکومت می خواهد تا این افراد را به سخت ترین جزا به کیفر برسانند.

قابل ذکر است که در این اواخر رقم اختطاف افراد در شهر کابل نسبت به سال های گذشته کاهش چشم گیر داشته است.

 

خبرنگار: نوید احمد بارکزی

تصحیح: عاطف

Subscribe to comments feed آندونه (0 ولیکل شو)

د پایلو ټولیزه: | ښودنه:

خپلو آندونه ولیکې

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

مهرباني وکړې امنیتي کوډ داخل کړی:

Captcha
  • ملګرو ته لیږل ملګرو ته لیږل
  • د چاپ پاڼه د چاپ پاڼه
  • ساده نسخه ساده نسخه

Tagged as:

نښتل د دې خبر لپاره شتون نه لري

د دې خبر ارزونه

4.00