کورپاڼه | ویډیوګاني

ویډیوګاني

برنامه ها

خبرها

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

باراک اوباما: ایالات متحده امریکا پشتیبان از هیچ نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست

کابل (وخت): رئیس جمهور کرزی که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به آنکشور
لیکوال

یازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوندیازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوند

کابل (وخت): قرار است ولسی جرگه امروز یازده وزیر کابینه را که سقف مصرف بودجه
لیکوال

بی توجهی حکومت در زمینه آلودگی هوای کابل عواقب ناگوار بجا خواهد گذاشت

کابل (وخت): بروز بحران غیرقابل کنترول ناشی از آلوده گی هوا در کابل و دیگر
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

بی توجهی حکومت در زمینه آلودگی هوای کابل عواقب ناگوار بجا خواهد گذاشت

کابل (وخت): بروز بحران غیرقابل کنترول ناشی از آلوده گی هوا در کابل و دیگر
لیکوال

یازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوندیازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوند

کابل (وخت): قرار است ولسی جرگه امروز یازده وزیر کابینه را که سقف مصرف بودجه
لیکوال

باراک اوباما: ایالات متحده امریکا پشتیبان از هیچ نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست

کابل (وخت): رئیس جمهور کرزی که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به آنکشور
لیکوال

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

باراک اوباما: ایالات متحده امریکا پشتیبان از هیچ نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست

کابل (وخت): رئیس جمهور کرزی که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به آنکشور
لیکوال

یازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوندیازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوند

کابل (وخت): قرار است ولسی جرگه امروز یازده وزیر کابینه را که سقف مصرف بودجه
لیکوال

بی توجهی حکومت در زمینه آلودگی هوای کابل عواقب ناگوار بجا خواهد گذاشت

کابل (وخت): بروز بحران غیرقابل کنترول ناشی از آلوده گی هوا در کابل و دیگر
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

بی توجهی حکومت در زمینه آلودگی هوای کابل عواقب ناگوار بجا خواهد گذاشت

کابل (وخت): بروز بحران غیرقابل کنترول ناشی از آلوده گی هوا در کابل و دیگر
لیکوال

یازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوندیازده وزیر کابینه امروز استیضاح میشوند

کابل (وخت): قرار است ولسی جرگه امروز یازده وزیر کابینه را که سقف مصرف بودجه
لیکوال

باراک اوباما: ایالات متحده امریکا پشتیبان از هیچ نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست

کابل (وخت): رئیس جمهور کرزی که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به آنکشور
لیکوال

مقامهای پاکستانی گفته‌اند

مقامهای پاکستانی گفته‌اند که در نظر دارند همه زندانیان طالبان در این کشور را آزاد
لیکوال

وزارت مخابرات فعالیت شرکت پستی اعتبار را متوقف ساخت

کابل (وخت): مقام ها در وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گویند که فعالیت یک
لیکوال